Allas rätt!

Kulturförvaltningen Se allt

Allas rätt!

Introfilm till stadens webbutbildning om att förebygga och motverka diskriminering i Stockholms stad. 2017. Film av Younes Medhat.