Forum för kemikaliesmart byggande 20170906 - Kravställning vid upphandling, Del2

Seminarium och föreläsningar Se allt

Forum för kemikaliesmart byggande 20170906 - Kravställning vid upphandling, Del2

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar morgonseminarier på temat kemikaliesmart byggande. Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer, upphandlare och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande.

En viktig framgångsfaktor inom giftfritt byggande är att kravställa vid upphandling av entreprenör/projektör. Vid detta sem inarium har vi därför fokus på just upphandling vid bygg och anläggning. Filmen är uppdelad i två delar. I den här delen får vi höraCharlotta Frenander och Jens Johansson, Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten:
"Offentlig upphandling - krav på märkning, Skrivning för kemikaliekrav i upphandling"
Efter föreläsningarna följer en paneldabatt.