Peter Collin - Lycklig, den sakta - Live 2017

Stadsarkivets filmer Se allt

Peter Collin - Lycklig, den sakta - Live 2017

Peter Collin, sång, Mats Schubert (Bo Kaspers Orkester), keyboards och Göran Eriksson (J.P. Nyströms), violin, på Stockholms stadsarkiv den 2 september 2017.

Fredmans testamente nr 69 - Lycklig den sakta. Alternativ titel: Om skålen för glada vänners vänskapsband (eller Leve vi). Skriven av Carl Michael Bellman och ursprungligen nedtecknad som visa nr 237 i Samuel Christian Wallens visbok nr 1 år 1765. Visan tillhör Bellmans ungdomsdiktning, han var 25 år när den skrevs, och den framfördes ursprungligen i den krets av skalder, musiker och författare som träffades hemma hos Bellmans vän Anders Lissander på Södermalm.

Musik: Peter Collin.

Kamera: Mats Hayen.

Framförande skedde i samband med Arkivlördag den 2 september på Stadsarkivet.