Del 2/2 Nämndutbildning 30 augusti 2017 om miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen

Live-inspelningar Se allt

Del 2/2 Nämndutbildning 30 augusti 2017 om miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen

Johan Lantto och Charlotta Edholm, Statskontoret, pratar om utredningen Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan.

Gunnar Söderholm, Stockholms stad, presentation kring miljökvalitetsnormerna för vatten.