Kvinnorna i 1600-talsflottan

Stadsarkivets föredrag Se allt

Kvinnorna i 1600-talsflottan

När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga örlogsfartygsresenärer fram. Möt några av de kvinnor som seglade ut med kronoskeppen.

Mirja Arnshav, Vasamuseet, den 31 maj 2017 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.