Vårdprocessen – fråga om Varför

Stockholms stad Se allt

Vårdprocessen – fråga om Varför

För att vården ska bli så bra som möjligt är det viktigt att inte stanna vid att lindra symptom, utan att fråga för att komma åt den bakomliggande orsaken.