Om jag dör, lämna balkongen öppen: 111 x Lorca.

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Om jag dör, lämna balkongen öppen: 111 x Lorca.

Ingmar Simonsson presenterar en ny volym med 111 dikter ur 11 diktböcker av Federico García
Lorca, som han tolkat tillsammans med Martin Tegen.