Vems ansvar är Arktis?

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Vems ansvar är Arktis?

Vilka konsekvenser får de smältande polarisarna? Vem äger egentligen naturtillgångarna i Arktis, och hur långt sträcker sig individens ansvar? Hör samhällsdebattören Stina Oscarson och idéhistorikern Sverker Sörlin i ett samtal om Arktis nutid och framtid.

Temperaturen i Arktis stiger och isen smälter i rekordfart. På bara hundra år har Arktis förvandlats från en livsfarlig och gåtfull plats till ett område i stort behov av mänskligt skydd. Forskning och diplomati är viktiga delar för utvecklingen runt Arktis, men utmaningen på miljöområdet är också en fråga för konsten och det offentliga samtalet.

Välkommen till ett samtal mellan Stina Oscarson, debattör och dramatiker och Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria. Vilka konsekvenser får de smältande polarisarna – geopolitiskt, ekonomiskt och socialt? Vem äger egentligen naturtillgångarna i Arktis, och hur långt sträcker sig individens ansvar? Lever vi rentav i en ny tidsålder – människans tidsålder?

Stina Oscarson är dramatiker, journalist och fd. chef för Radioteatern. På senare år har hon gjort sig känd som en skarp samhällsdebattör, inte minst i kulturdebatten och i frågor om samhällets hållbarhet. Hon är även författare till boken Att vara eller vara en vara – visioner om en annan kulturpolitik (2010) och skriver krönikor på Dagens Nyheters kultursida.

Sverker Sörlin är idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är en ledande röst inom miljöns humaniora i Sverige (eng. environmental humanities) och författare till en rad populär- och samhällsvetenskapliga verk. Våren 2017 är han aktuell med boken Antropocen – En essä om människans tidsålder.

Samtalet är en del i ett unikt internationellt samarbetsprojekt mellan sex bibliotek i USA och Nordeuropa som går under namnet Arctic Imagination. Under våren 2017 hålls en serie evenemang, föreläsningar och livesamtal i New York, Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Nuuk som fokuserar på klimatförändringarna i Arktis ur ett kulturellt perspektiv. Förutom Stockholms stadsbibliotek deltar New York Public Library, Kungliga biblioteket i Köpenhamn, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Grönlands centralbibliotek samt Kungliga biblioteket i Stockholm. Läs mer om projektet på arcticimagination.com.