Med neutral flagg på 1700-talet

Stadsarkivets föredrag Se allt

Med neutral flagg på 1700-talet

Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror. Under neutral flagg blomstrade svensk 1700-talssjöfart på Medelhavet och Atlanten. Neutraliteten var, som idag, kontroversiell – men av andra orsaker.

Leos Müller, Stockholms universitet, den 5 april 2017 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.