Urban Markström (IPS)

Seminarium och föreläsningar Se allt

Urban Markström (IPS)

Sammanfattning av professor Urban Markströms föreläsningar "Stöd till arbete och sysselsättning – vad fungerar?" och
"Hur får vi till en förändring av vårt sätt att arbeta?" på inspirationsdagen om IPS.

För att sprida IPS-metoden och ge fler stockholmare möjlighet att komma ut i arbete anordnade Alfa en inspirationsdag om Individual Placement and Support (IPS) i november 2016. Dagen riktade sig till medarbetare i stadens socialpsykiatriska verksamheter.

Taggad med alfa, ips, ips seminarium