Tre röster om vår grafiska profil

Stockholms stad Se allt

Tre röster om vår grafiska profil

Inspirationsfilm om stadens grafiska profil.