Forum för kemikaliemart byggande - Bra materialval för lekplatser 20161128

Seminarium och föreläsningar Se allt

Forum för kemikaliemart byggande - Bra materialval för lekplatser 20161128

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar morgonseminarier på temat kemikaliesmart byggande.

Kemikaliecentrum på miljöförvaltningen arrangerar Forum för kemikaliesmart byggande. Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande, detta forum har fokus på lekplatsen.

Dagens föreläsare:
Johanna Pierre, Kemikaliecentrum
"Markbeläggning på lekplats - gummi och alternativ"
Gustaf Redin, Nordic Parks:
"Tre sätt att tänka miljö i park och lek"