Stockholm - en trestegsraket i tiden

Stadsarkivets föredrag Se allt

Stockholm - en trestegsraket i tiden

Hör om Stockholms viktigaste utvecklingsfaser från den "tyska" medeltidsstaden, via den "svenska" huvudstaden på 1600- och 1700-talen, till den "globaliserade" metropolen idag. Samma plats, samma människor, samma stad?

Sven Lilja, professor emeritus, den 23 november 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.