IA-filmen_sthlm_stad.mp4

Stockholms stad Se allt

IA-filmen_sthlm_stad.mp4

Filmen handlar om stadens nya incidentrapporteringssystem IA. Filmen tar upp några exempel på oönskade händelser som ska rapporteras in. Se även mer information på intranätet där du hittar manualer eller inne i systemet ia.stockholm.se.

Taggad med IA