Samhällstjänare eller profitör?

Stadsarkivets föredrag Se allt

Samhällstjänare eller profitör?

I arbetarkvarteren dök en ny figur upp vid sekelskiftet 1900: livförsäkringsagenten. I hus och stugor försökte han sälja trygghet till arbetaren. Genom noggranna förberedelser och viss manipulation blev mången livförsäkring tecknad.

Alf Sjöblom, fil. dr, Stockholms universitet, den 26 oktober 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.