Upptaktsmöte miljömålet Giftfritt Stockholm 161011

Seminarium och föreläsningar Se allt

Upptaktsmöte miljömålet Giftfritt Stockholm 161011

Stockholm har fått ett nytt miljöprogram där Giftfritt Stockholm är ett av målen. Kemikaliecentrum arrangerar detta seminarium för att presentera de olika delmålen, diskuterar det framtida arbetet och vilket stöd kemikaliecentrum kan ge.

År 2014 fick staden en kemikalieplan. Innehållet i den överensstämmer väl med det arbete som behöver göras för att nå målet i miljöprogrammet om ett giftfritt Stockholm. Samma år bildades kemikaliecentrum, ett resurscentrum på miljöförvaltningen med specialkompetens inom kemikalieområdet.
Kemikaliecentrum arbetar med att stödja stadens verksamheter med genomförandet av de åtgärder som ligger på dem enligt kemikalieplanen.