Den återerövrade tryckfriheten 1809

Stadsarkivets föredrag Se allt

Den återerövrade tryckfriheten 1809

I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten in i grundlagen redan 1766. Lagstiftningens principer blev dock snart utsatta för hård press och redan i samband med 1809–1810 års riksdag behövde de återerövras.

Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, den 7 september 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.