Flyktingar och solidaritet i Nazi-Tysklands skugga

Stadsarkivets föredrag Se allt

Flyktingar och solidaritet i Nazi-Tysklands skugga

Hur mottogs flyktingar som sökte skydd undan förföljelse och krig? Först från 1939
tog staten i liten skala på sig ett ansvar. Dessförinnan var flyktingarna beroende
av frivillig hjälp.

Pär Frohnert, docent, Stockholms universitet, den 18 maj 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.