Den tillfälliga husmodern

Stadsarkivets föredrag Se allt

Den tillfälliga husmodern

På 1940-talet fick uniformsklädda hemvårdarinnor uppdraget att hjälpa överansträngda husmödrar att hålla samman hemmet och barnafödandet igång.

Karin Carlsson, fil. dr, Stockholms universitet, den 10 februari 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.