Våra tids stora samhällsdaning om den sociala hållbarhetens förändrade förutsättningar i ett "glokaliserat" tillstånd

Seminarium och föreläsningar Se allt

Våra tids stora samhällsdaning om den sociala hållbarhetens förändrade förutsättningar i ett "glokaliserat" tillstånd

Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, under seminarium om lokalt demokratiarbete och social hållbarhet.