Stadens arbete med lokala utvecklingsprogram

Seminarium och föreläsningar Se allt

Stadens arbete med lokala utvecklingsprogram

Annika Hjelm på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling på stadsledningskontoret under seminarium om lokalt demokratiarbete och social hållbarhet.