European Broadband Award 2015

Smart stad Se allt

European Broadband Award 2015

EU förärade Stockholm med 2015 års European Broadband Award för stadens långsiktiga och mångåriga arbete med IT-infrastrukturen som lett till ett väl utbyggt och hållbart nät.

Stadsdirektör Lars Rådh tog emot utmärkelsen av Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för IT-frågor, vid en ceremoni i Bryssel (151116).

Mer om priset:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/five-projects-got-first-ever-european-broadband-award

Film från själva prisutdelningen:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I112151&videolang=INT&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm

Mer om Stockholms stads fibernät:
https://stokab.se/