Vägen till första jobbet

Seminarium och föreläsningar Se allt

Vägen till första jobbet

Stockholm har många välutbildade unga, men också en alltför hög andel utan tillräcklig utbildning eller förankring på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten varierar stort i staden och varje ung person som inte kommer in på arbetsmarknaden är en enorm förlust för samhället. Seminariet tar fasta på utmaningarna som möter unga i övergången från utbildning till arbetsliv, och framgångsrika vägar till det första jobbet för de grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.