Aldrig på en söndag - erotik på medeltiden

Stadsarkivets föredrag Se allt

Aldrig på en söndag - erotik på medeltiden

Hur var det egentligen med kärleken i den lilla trånga staden Stockholm där kyrkan hade ett så stort inflytande på människorna?

Tina Rodhe, chef för Medeltidsmuseet, den 7 oktober 2015 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.