Flykting eller arbetskraftsinvandrare?

Stadsarkivets föredrag Se allt

Flykting eller arbetskraftsinvandrare?

På 1950-talet rekryterades många tyska kvinnor till svensk beklädnadsindustri, kvinnor som kom från Central- och Östeuropa vid andra världskrigets slut.

Johan Svanberg, fil. dr, Stockholms universitet, den 30 september 2015 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.