Borgare och bönhasar i stormaktstidens Stockholm

Stadsarkivets föredrag Se allt

Borgare och bönhasar i stormaktstidens Stockholm

Vad berättar Stockholms tänkeböcker om stormaktstidens folkliv? Hör den osannolika historien om hur stadens tänkeböcker återupptäcktes.
Peeter Mark, Enhetschef, Stadsarkivet