Södermalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl presenterar VP 2015

Seminarium och föreläsningar Se allt

Södermalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl presenterar VP 2015

Södermalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl presenterar VP 2015. Utgångspunkten är Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.