Möt statsepidemiolog Anders Tegnell på Stadsarkivet 7 februari - trailer

Stadsarkivets filmer Se allt

Möt statsepidemiolog Anders Tegnell på Stadsarkivet 7 februari - trailer

Trailer inför: När epidemin kom till Stockholm

Arkivlördag 7 februari kl. 10–15
Smittsamma sjukdomar har drabbat Stockholm i alla tider. Vad hände när epidemierna kom till staden? Vad kan vi lära oss av de historiska kriserna och hur står vi beredda inför framtidens farsoter?

Kl. 11 & 14 Visning av magasinen
Följ med en arkivarie ner i Kungsklippan! Se Stadsarkivet bakom kulisserna och hör berättelser ur arkiven.
Kl. 12 Pest, kolera och spanska sjukan
Besök ett Stockholm i kris. Vi gör ett antal nedslag i Stockholms historia då staden drabbas av smittsamma epidemier. Möt personerna som försökte hindra och förbättra situationen. Vad hände egentligen och hur reagerade stadens befolkning? Stadsarkivet visar vad arkiven kan berätta.
Kl. 13 Vad händer när epidemin kommer till Stockholm?
Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, berättar om vilka förberedelser som finns om en epidemi skulle drabba Stockholm. Vad kan vi lära oss av de historiska epidemierna? Hur hanterar vi idag storskaliga utbrott av smittsamma sjukdomar?