Borgerskapets Stockholm. Föredrag av Mats Hayen på Stadsarkivet.

Stadsarkivets föredrag Se allt

Borgerskapets Stockholm. Föredrag av Mats Hayen på Stadsarkivet.

Föredrag för personalen på Stockholms stadsarkiv om Stockholms förvaltningshistoria under 1700-talet. Ingår i en serie föreläsningar under rubriken Onsdagskollegium vilka hölls hösten 2014.