Kulturförvaltningen

Under 7 och 8 september var det kulturombudsdagar där...
Robert Olsson sammanfattar de två dagarna
Chefsinternat Tema Digitalisering på kulturförvaltningen...
Inledande hälsning från Ann Hellenius och Stefan Carlson...
Framtidsspaning kring digitalisering. Åtta gruppers...
Reflektioner och tankar under morgonen den 6 oktober, dag...
Deltagarna under chefsforum delades upp i olika team. I...
Introfilm till stadens webbutbildning om att förebygga...