Stadsarkivets föredrag

Föredrag för personalen på Stockholms stadsarkiv om...
Hör om 1600-talets postmästare, entreprenören Johan von...
Stadsarkivets historiker Mats Hayen berättar om Piperska...
Välkommen till Onsdagshistorier!Varje onsdag klockan ett...