Senaste Filmerna

Stockholms stad har ett antal gemensamma Officemallar för Word, Powerpoint och Excel. Mallarna...
Källare, vindar och jordkulor fick tjäna som bostäder för många under det sena 1800-talets...
Vad är en värdegrund bra för? Stadsdelsdirektören Patrik Derk och medarbetarna Jaana och Ulf...
Annika Hjelm på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling på...
Bostads- och demokratiborgarråd Ann-Margarethe Livh under seminarium om lokalt demokratiarbete...