Senaste Filmerna

Stockholms stad har ett antal gemensamma Officemallar för Word, Powerpoint och Excel. Mallarna...
Onsdagen den 19 september kl. 09.00 Trafikkontoret ett informationsmöte om parkeringsplanen....
Smittsamma sjukdomar har inte bara funnits i andra delar av världen utan har också drabbat...
Stockholmsofficeren, landsortspredikanten och de värnpliktiga vid 1900-talets början. Elin...
Södermalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl presenterar VP 2015. Utgångspunkten är...
Med en cykelpool för anställda och lånecyklar till allmänheten bidrar stadsdelsförvaltningen till...
En teatergrupp med personal visade sig vara ett jättebra sätt att få igång dialog om bemötande,...
Chefer från stadsdelsförvaltning, Jobbtorg, arbetsförmedling, skolor och närpolis träffas...